2017

Marts

Max Bögl satser på en stærk tilstedeværelse på det internationale marked med et koncept omkring mobile elementfabrikker. For at kunne dække et internationalt behov for store navhøjder, tilbyder firmagruppen Max Bögl hybridtårn-systemet som en komplet løsning, dvs. med mobil fremstilling på stedet – første gang indsættes den mobile fabrik i Thailand, hvor Max Bögl bygger en onshore vindpark. Et modificeret tårnkoncept med en mobil fremstilling til det internationale marked: En nyudvikling af vindenergianlæg med stor navhøjde mellem 140 og 180 m gør det muligt at fremstille betondele direkte på stedet, under bibeholdelse af den samme velkendte kvalitetsstandard for hybridtårn-systemet.