Filosofi

 

Max Bögl virksomhedsgruppen har en målsætning om at udvikle sig fra at være et rent byggefirma til også at være en teknologi- og servicevirksomhed.

Denne strategi er baseret på de fundamentale principper i vores virksomhedskultur.

  • Det primære mål vil altid være at opretholde gruppens økonomiske levedygtighed.
  • Det vigtigste princip, når det drejer sig om samarbejde indenfor gruppen, er retfærdighed og samarbejde. Vores mål kan kun opnås med medarbejdere, som er åbne og retfærdige overfor hinanden, når de arbejder med opnåelse af disse mål.
  • Medarbejderne deler gruppens succes, dvs. den enkelte ansatte har mulighed for at supplere sin indkomst via et bonusprogram.
  • Der er ikke nogen stram organisationsstruktur, men snarere fokus på projektbaserede forretninger. Det er den eneste måde, som gør os fleksible nok til at opfylde de stadigt stigende og konstant skiftende krav.
  • Partnerskaber: For at opfylde vores målsætninger opbygger vi samarbejder med pålidelige partnere.

For at opretholde en førende position på kvalitetsområdet anvendes følgende kvalitetsstandarder hos Max Bögl.
"For os betyder kvalitet at opfylde alle bygningsejerens krav med hensyn til kvalitet, lang levetid for vore bygninger, overholdelse af tidsfrister og yderst fleksibel styring af de forhåndenværende opgaver".

Brochurer